erdosipetermate.hu

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

Szakvélemények

A magyarországi elektronikus aláírási törvény 2001 májusában született meg, ami szabályozta az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatások és szolgáltatók működését. A törvény megfogalmazza a minősített és a nem minősített szolgáltatásokra vonatkozó követelményeket, amelyek részletezése a minősített szolgáltatókra vonatkozóan a 3/2005. IHM Rendeletben, a közigazgatási szolgáltatókra pedig a 78/2010. Kormányrendeletben valósult meg (mely felváltotta a 194/2005. Kormányrendeletet).

A minősített szolgáltatókra vonatkozó szigorú követelményrendszer garanciális elemeit is kialakította az ellenőrzési feladatokat ellátó Nemzeti Hírközlési Hatóság. Ez azt jelenti, hogy a minősített és a közigazgatási szolgáltatóknál évente meg kell vizsgálni az előírások teljesülését, a szolgáltató folyamatos belső ellenőrzésén túl egyrészről egy független, nyilvántartásba vett, elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatási szakértő által készített Szakvéleménnyel, másrészről egy hatósági szemlével.

Független elektronikus aláírással kapcsolatos szakértőként 2004 óta végzem minősített hitelesítésszolgáltatók éves ellenőrzésének részeként a hitelesítésszolgáltatásra, időbélyegzés-szolgáltatásra, archiválás-szolgáltatásra vonatkozó szakvélemények készítését, melyben részletesen alá kell támasztani az egyes szolgáltatók külső és belső előírásoknak való megfelelését, kontroll-rendszerének megfelelő működtetését és működését.

Külön kiemelem a szakvélemények minőségbiztosításának egyedülálló módszerét - független minőségbiztosító látja el minőségbiztosítási záradékkal szakvéleményeimet, ami annak garanciája, hogy a szakvélemény készítése közben az ellenőrzési szabványokat, eljárásokat megfelelően alkalmazom, azaz a szakértői tévedés kockázatát jelentősen csökkenti. Ez a módszer alapvető része a "High Quality Audit" azaz "Magas Minőségű Audit" tevékenységeknek.

Ezt nagyon fontosnak tartom olyan bizalmi szolgáltatásoknál, mint a hitelesítésszolgáltatások, melyek egy évben legfeljebb 8,76 órát szünetelhetnek és a legnagyobb kiesés sem haladhatja meg a 3 órát. Egy esetleges szakértői tévedés ezen a területen a szolgáltatások iránti bizalom csökkenését eredményezheti, ami nem kívánatos sem a szolgáltató, sem a szakértő és különösen nem az ügyfelek számára. Ezért tehát itt különös gondossággal kell évről-évre eljárni.