erdosipetermate.hu

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
E-mail Nyomtatás PDF

A MELASZ megbízásából elektronikus aláírással kapcsolatos oktatási felmérést kezdeményeztem, mint alapító tag és hajtottam végre 2007-ben, amelyhez közreműködőként sikerült megnyerni az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesületét (az ISACA HuC és a DE IK mellett), és a közös munka eredményeként előállt tanulmány megtalálható a nyilvános könyvtárban.

http://www.melasz.hu/lang-hu/remository?func=fileinfo&id=46

A felmérés eredményeinek publikálása több ízben és több aspektusból megtörtént, 2008-tól mint MELASZ oktatási alelnök segítem ezt a munkát:

1) Networkshop 2008 Konferencia, Dunaújváros, az anyagok itt olvashatók:
- élő előadás: http://vod.niif.hu/nws2008/160/160_1M.wmv
- előadás cikk: https://nws.niif.hu/ncd2008/docs/0nj/nj55.htm

2) Information Technology 2008 Conference, Kaunas, Lithuania (az Információs Társadalomért Alapítvány szponzorálásával)

3) Informatika a Felsőoktatásban 2008, Debrecen,
http://www.agr.unideb.hu/if2008/kiadvany/papers/A64.pdf


Az elektronikus aláírás oktatásának felmérését követően - azok publikálása és tartalmának elterjesztése után - sort kerített a MELASZ az akciótervben foglalt egyes feladatok elvégzésére is. Ennek jegyében elkészültek az alábbi művek:
(letölthetőek a http://www.melasz.hu/lang-hu/remository?func=select&id=20 linkről):

  1. Elektronikus aláírás oktatásához tanmenetek 7-12. évfolyam számára

  2. Elektronikus aláírás oktatásához Tanári Kézikönyv 5-12. évfolyamok számára, verzió: 1.0

Az együttműködő partnerek - a lektorálás után - a Tanári Kézikönyv alapján tervbe vették néhány iskolában a kidolgozott anyag kipróbálását, és kerestünk hozzá vállalkozó kedvű általános és középiskolai tanárokat. Az első összejövetelre 2008. szeptember 22-én került sor az Informatika és Számítástechnika Tanárok Egyesületében.

2008. decemberében a MELASZ-tagok felkérést kaptak, hogy tegyenek felajánlásokat az oktatáshoz, hogy legyenek eszközök is a tanáraink kezében. Ezt 2009. március 7-én és 14-én osztottuk ki számukra, képzéssel egybekötve.

A gyakorlati oktatásnak tehát immáron semmi akadálya nincs.

A Networkshop 2009 konferencián sikerült prezentálni ezeket az eredményeket, és a jövőbe mutató kitekintést is adni az elektronikus aláírás megtanulhatóságáról:
http://vod.niif.hu/player/index.php?q=1076/1M

A folytatásról és a tapasztalatokról mindenképpen beszámolunk, hiszen az a mai tapasztalatunk - egybecsengve hivatalos szerveknél tapasztaltakkal is - hogy a magyar társadalom jelenlegi állapotában nincs kellő mértékben felkészülve, felkészítve az elektronikus ügyintézés, és az ahhoz - néhol - használható elektronikus aláírás használatára. Az önkormányzatok 80%-a megtiltja az elektronikus ügyintézést és pénzhiányra hivatkozik.

Pedig az informatika nélkül létezni nem tudó, számítógép-függő világban jó segítség lenne az elektronikus aláírás, az újrafelhasznált papír és számítástechnikai hulladék mellett is. Ez viszont nem megy másképp, csak ha lehetővé tesszük az ehhez szükséges tudás elsajátítását is. Vállalkozó kedvű tanerők kereshetnek továbbra is nyugodtan és csatlakozhatnak a kis oktatási csapatunkhoz!

Megtörtént az első ECDL tanfolyam, 2010. január 18 - 2010. február 8. között az NJSZT ECDL Irodában, ennek érdekes tapasztalatait is elmondtam a Networkshopon.

2010 áprilisában a Networkshop konferencián a tavaly óta megszerzett tapasztalatokat ismét előadtam, nem unatkoztunk a válságban sem. Megszívleltük azt a vélekedést, hogy a válság kedvez az innovációk elterjedésének, mert sokan remélik a kilábalást az új technológiáktól - ha már egyszer a régiekkel nem lehetett elkerülni a válság hatásait.

2010-ben azt terveztük még, hogy az informatika tanerőket képezzük tovább elektronikus aláírási tudományokra, az alábbi célok miatt:

  1. minden végzős középiskolás ismerje meg az elektronikus hitelességi technikákat

  2. jöjjön létre országos oktatói hálózat az elektronikus aláírás iskolai oktatásához

  3. segítsük az ECDL Elektronikus Hitelesség, Elektronikus Aláírás modulvizsgát tenni szándékozókat az iskolai felkészülésben

A tanárok képzésére több szombaton tréningeket tervezünk az Informatika - Számítástechnika Tanárok Egyesületével közösen az ország számos városában. Érden és Egerben már megvalósult egy figyelemfelkeltő előadás, valamint a 30 órás továbbképzés is - budapesti hétvégét nem számítva - Eger és Miskolc városában zajlott le 2010 év végén illetve 2011 év elején. Kivétel nélkül minden résztvevő elsajátította az elektronikus aláírás tudományát mind elméletben, mind pedig gyakorlatban.

Az első pilot ECDL vizsga 2011 áprilisában következett be, melynek tapasztalataira alapozva indult az ECDL elektronikus hitelesség modulvizsga-sorozat. Megerősítést nyert, hogy a vizsgarendszer élesben is működőképes, levizsgáztak az első, éles tanfolyami résztvevők - akik jellemzően pénzügyi-számviteli területen dolgoznak, adószakértőként, adótanácsadóként.

A vizsgáztatási tapasztalatokat a Networkshop 2011 rendezvényen is közzétettem

Folytatjuk az oktatási offenzívát az NJSZT, a MELASZ és az ISZE segítségével továbbra is!